นางอำไพ หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

นางอำไพ  หยดย้อย

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ชีวประวัติ

นางอำไพ  หยดย้อย  เกิดเมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๘    

เป็นบุตรคนที่ ๖  ของ  นายม้วน  และ นางคืน  หอมหวาน สมรสกับนายเฉลิมชัย  หยดย้อย   มีบุตรธิดา  ๒  คน 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖

ที่อยู่ปัจจุบัน

๗๐/ ๒ หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

การทำงาน

 

นางอำไพ  หยดย้อย  ได้เข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝึกสอนอาชีพ  หลังได้รับการอบรมแล้วก็นำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพการทำโอ่งผ้าไหมและดอกไม้ใยบัว  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลที่ได้รับการยอมรับและมีผู้สนใจซื้อหาและติดต่อให้เป็นวิทยากรเผยแผ่ความรู้ให้กับนักเรียนและผู้สนใจ  ภายหลังได้เป็นกรรมการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบางขันหมาก  วัดอัมพวัน ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตนำเสนอและออกร้านจำน่ายในงานของเครือข่ายบ่อยครั้ง  ได้รับคำชมจากผู้สนใจเป็นอย่างดี   

ผลงานดีเด่น

การทำโอ่งผ้าไหม และ การทำดอกไม้ใยบัว

การเผยแพร่ผลงาน

นางอำไพ  หยดย้อย  ร่วมเป็นวิทยากรจัดค่ายเยาวชนรักถิ่นเรียนรู้บ้านเกิด และเป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ 

เกียรติคุณ

  • เกียรติบัตรสินค้าชุมชนจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
  • เกียรติบัตรจากประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้านบางขันหมาก
คอมเมนท์