นายกรี เพ็ชรชัย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านศิลปกรรม

นายกรี  เพ็ชรชัย

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านศิลปกรรม

ชีวประวัติ

นายกรี  เพ็ชรชัย   เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นบุตรของ นายสี และ นางดำ   เพ็ชรชัย

สมรสกับ  นางพร้อม  เพ็ชรชัย   มีบุตรธิดา  ๑๒ คน 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๙  หมู่ที่ ๑  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

การทำงาน

 

นายกรี เพ็ชรชัย  เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี  เพราะมีความสนใจและมีพื้นฐานเดิมมาบ้าง ทั้งยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก นายทองดำ บุญสว่าง  นางสุวรรณ  มิขันหมาก และ นายฉุย ดีเสวก  ภายหลังได้ชักชวนเพื่อน ๆ มาร่วมตั้งวงดนตรีพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อน  เมื่อได้เงินจากการเล่นดนตรีในงานต่าง ๆ  จะเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถซื้อเครื่องดนตรีจนครบชุด

นายกรี   เพ็ชรชัย  มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีประเภทซอ โดยเฉพาะเพลงทแยมอญ  และเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดนตรีประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีของชาวมอญ คือ เล่นดนตรีประกอบการรำผีโรง และการปัดรังควานตามพิธีมอญบ้านบางขันหมากตลอดมาเป็นเวลา ๕๐ ปี

ผลงานดีเด่น  

        เล่นดนตรีไทย

 

การเผยแพร่ผลงาน

นายกรี  เพ็ชรชัย  เป็นผู้มีความชำนาญ การเล่นดนตรีไทยมาก  สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้เกือบทุกประเภท เช่น  กลองยาว  ซออู้  ซอด้วง  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ขลุ่ย  ฯลฯ เนื่องจากนายกรี  มีบุตรมากถึง  ๑๒  คน จึงมีหลานที่อายุใกล้เคียงกันหลายคน นายกรี ได้สอนหลานๆให้หัดเล่นดนตรีแต่ละประเภทหลังเวลาเลิกเรียนและในวันหยุด

เกียรติคุณ

  • แสดงวิถีชีวิตไทยรามัญบ้านบางขันหมาก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  • แสดงในงานเทิดพระเกียรติ  มิ่งมณีจักรีวงศ์
  • แสดงในงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบ้านบางขันหมาก

 

 

คอมเมนท์