นายจำปี ซื่อสัตย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

นายจำปี  ซื่อสัตย์

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

ชีวประวัติ

นายจำปี  ซื่อสัตย์   เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๗๓

เป็นบุตรของ นายรี และ นางแอ๋ว  ซื่อสัตย์  สมรสกับ  นางสวาท  ซื่อสัตย์  มีบุตรธิดา  ๔ คน 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ที่อยู่ปัจจุบัน

๓๐  หมู่ที่ ๑  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

 

การทำงาน

 

เมื่อนายจำปี  ซื่อสัตย์ จบการศึกษาจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้ออกมาอยู่บ้านเป็นเวลา  ๓ ปี  พ.ศ. ๒๔๙๓ เข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นเวลา ๒ ปี ในระหว่างที่รับราชการเป็นทหารเกณฑ์ได้เข้าเรียนหลักสูตรบุรุษพยาบาล ในตำแหน่งพลพยาบาล พ.ศ.๒๔๙๕ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรสุขาภิบาล ที่เทศบาลตำบลท่าเรือ และทำงานอยู่เป็นเวลา  ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ย้ายมาทำงานที่เทศบาลเมืองลพบุรี และพัฒนาการทำงานจนสอบเลื่อนระดับได้ ซี ๕ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕  พ.ศ. ๒๕๒๗ นายจำปี  ซื่อสัตย์ ลาออกจากราชการเมื่ออายุได้ ๕๔ ปี เนื่องจากลูก ๆ จบการศึกษาหมดแล้ว

 

ผลงานดีเด่น

        จัดทำพจนานุกรมมอญ ไทย , ไทย มอญ

การเผยแพร่ผลงาน

 

        เมื่อลาออกจากราชการในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้ว นายจำปี  ซื่อสัตย์ ก็ใช้เวลาว่างในการศึกษา ภาษามอญ และมีผลงาน ดังนี้

 

  • เขียนบทสวดมนต์ภาษามอญ คำอ่านเป็นภาษาไทย สำเนียงมอญ
  • เขียนพจนานุกรมภาษามอญ แปลเป็นภาษาไทย ๑ เล่ม
  • เขียนพจนานุกรมภาษาไทย แปลเป็นภาษามอญ ๑ เล่ม
  • พิมพ์เผยแพร่เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ จากใบลานเป็นภาษามอญ
  • พิมพ์ไตรลักษณ์ คำอ่านทำนองเสนาะสำหรับอ่านทำนองเสนาะสำหรับอ่านในพิธีงานศพ

 

 

 

 

เกียรติคุณ

  • พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับยกย่องให้เป็นพ่อตัวอย่างของอำเภอเมืองลพบุรี
  • พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญา อาวุโส ด้านภาษาและวรรณกรรมภาษาถิ่น        

 

คอมเมนท์