นายหวน สังข์พราหมณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย

นายหวน  สังข์พราหมณ์

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย

ชีวประวัติ

นายหวน  สังข์พราหมณ์   เกิดเมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๔  

เป็นบุตรคนที่ ๕  ของ นายขอม  และ นางอู้ต สังข์พราหมณ์  สมรสกับ  นางพยอม   ชุ่มโสด   มีบุตรธิดา  ๓  คน 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน

๕๗ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

การทำงาน

นายหวน  สังข์พราหมณ์  ได้รับถ่ายทอดความรู้จากมารดา ซึ่งเป็นหมอตำแยแต่ดั้งเดิม  และต่อมาได้รวบรวมเป็นตำราไว้และใช้เผยแพร่และรักษาอาการของคนป่วยด้วยอาการกระดูกทับเส้น  ปวดกระดูก  ข้อ ทุกชนิด  ทั้งในหมู่บ้าน และต่างจังหวัด

ผลงานดีเด่น

เป็นแพทย์ทางเลือกแก้อาการป่วยโดยตรง  โดยการจับเส้น และไม่ใช้ยา

การเผยแพร่ผลงาน

นายหวน  สังข์พราหมณ์  ได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งผู้ที่ไม่มีความรู้       พื้นฐานหรือผู้ที่มีความรู้แล้วนำมาต่อยอดเกี่ยวกับการจับเส้นแก้โรคต่าง ๆ

เกียรติคุณ

        ประกาศเกียรติคุณ จากการเผยแพร่ความรู้ทั่วไป

คอมเมนท์