รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์