ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บางขันหมาก

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอประชาสัมพันธ์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. บางขันหมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งช่องทางสำหรับการขอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่านสามารแจ้งเรื่องผ่านทาง inbox ของ facebook อบต.บางขันหมาก

 


  

คอมเมนท์