ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตของอบต.บางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตของอบต.บางขันหมาก เพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเพื่อสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนได้

 

  

คอมเมนท์