สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจข้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์