สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์