สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์