สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์