ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

คอมเมนท์