แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ