สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ