สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจข้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์