สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์