กิจกรรมอบต.

ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ปีที่ 17 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี

งานประเพณีปิดทองชักรูปหลวงปู่ทองกรัก ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงาน ของค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบ้านบางขันหมาก งานประจำปีปิดทองชักรูปหลวงปู่ทองกรัก สุวณณสาโร ประจำปี 2562 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โครงการ “นายอำเภอหิ้วปิ่นโตกินข้าวกับนักเรียน”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากร่วมนำเสนอผลงานศูนย์ ๙ ตามพ่อ การผลิตชามจากวัสดุธรรมชาติ ในโครงการ “นายอำเภอหิ้วปิ่นโตกินข้าวกับนักเรียน” และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

งาน “สืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมากลพบุรี” ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมงาน “สืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมากลพบุรี” ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมตอนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการมอบรถจักรยาน 50 คัน ให้แก่ ศูนย์ ๙ ตามพ่อ เพื่อใช้ในเรียนรู้ในชุมชน

โครงการยกย่องสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดโครงการยกย่องสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ประจำเดือนมกราคม 2562 

งานประจำปีปิดทองรูปเหมือน หลวงปู่ทอกรัก สุวรนณฺณสาโร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐากานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน ลูกจ้าง ขององการบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรามัญ “งานประจำปีปิดทองชักรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก สุวณณสาโร”  ประจำปี 2561 ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

ลอยผ้าป่าทางเรือ ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมงานประเพณีผ้าป่าลอยเรือ ประจำปี 2562 ณ วัดอัมพวัน

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงทัศนียภาพในโครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยกวาด ตัด ศัตรูพืช วัชพืช กิ่งไม้ ขยะ ในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบางขันหมาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2561 ณ วัดอัมพวัน บางขันหมาก ลพบุรี

โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำลบางขันหมาก จัดกิจกรรมโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้รู้ถึงวิธีการสร้างสังคมกับประชาชนในชุมชน

อบต.บางขันหมากเข้าร่วมการประเมิน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประเมิน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดซุ้มแสดงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน โครงการกำจัดและคัดแยกขยะต้นทาง และผลิตภัณฑ์จากชุมชน ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.​2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากพร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เปิดโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนในการกำจัดขยะอินทรีย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำมูลไส้เดือนมาเป็นตัวย่อย ทำลายขยะอินทรีย์ภายในบ้าน ชุมชน

โครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อเพื่อให้ผู้สูงอายุ และ ผู้ว่างงานในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ได้มีความรู้ความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ยังนำไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รู้จักวิธีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง