ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 7, 8 สายหน้าบ้านนายประจวบ ใจเย็น ถึง หน้าบ้านนางถุงเงิน แก้วนิมิตร (2 ช่วง)

เอกสารแนบ แบบบก.01 ( …

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จากสามแยกบ้านนายโกมินทร์ ถึงเขตหมู่ที่ 3

เอกสารแนบ แบบ บก .01 …

ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ปูนขาว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

เอกสารแนบ ราคากลางสา …