ตารางกำหนดราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน กันยายน 2560 และจะดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น. ในส่วนของขยะอันตรายที่ไม่สามารถขายได้ เช่น หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ น้ำหนักตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป ท่านสามารถนำมาแลกน้ำยาล้างจานได้ “ขยะทุกชิ้นล้วนมีค่า เปลี่ยนเป็นเงินตรา รักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะนำไปขาย เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถแบ๊กโฮ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศรสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรถแบ๊กโฮ  เพื่อดำเนินการขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาที่แตกชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ