***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก  รกรากไทยรามัญ  ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก  เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

คอมเมนท์