***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ”

***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่   ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู  ประชาชนมีความรู้  ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” 

คอมเมนท์