คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”
Homeกิจกรรม อบต.

กิจกรรมอบต.

Display # 
# Title Author Hits
1 สังเกตุสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำหมู่ที่ 9 Written by Super User 1059
2 ซ่อมแซมประตูจ่ายน้ำประปาของโรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 10 Written by Super User 953
3 ลอยผ้าป่าทางเรือ ประจำปี 2560 Written by Super User 1070
4 แสดงความประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561 Written by Super User 490
5 Big Claening Day ประจำเดือน กันยายน 2560 Written by Super User 1120
6 โครงการคัดแยกขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560 Written by Super User 1115
7 ปลูกดาวเรืองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ Written by Super User 1079
8 กิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2560 Written by Super User 1085
9 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Super User 982
10 กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 Written by Super User 1140
11 โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา ฯ (Way of Life) Written by Super User 1147
12 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดจากพัดไม้ไผ่ ประจำปี 2560 Written by Super User 726
13 โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by Super User 135
14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุใชน 2560 (งานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์) Written by Super User 151
15 Big Claening Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 Written by Super User 1617
16 โครงการเข้าวัดทำบุญอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ Written by Super User 919
17 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Written by Super User 206
18 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย Written by Super User 1536
19 กำจัดวัชพืชริมทางสาธารณะ Written by Super User 1749
20 Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2560 Written by Super User 1635
21 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ ประจำปี 2560 Written by Super User 1774
22 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 Written by Super User 166
23 Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 Written by Super User 1609
24 Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2560 Written by Super User 1794
25 รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2560 Written by Super User 1773
26 รณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ " การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ Written by Super User 1124
27 ประชุม อสม.ประจำเดือนเมษายน 2560 Written by Super User 1796
28 พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล Written by Super User 1766
29 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ในชุมชน Written by Super User 234
30 ประชุมขึ้นเพื่อ สรุป รายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก Written by Super User 167
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

บริการข้อมูลต่างๆ