คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”
Homeกิจกรรม อบต.

กิจกรรมอบต.

Display # 
# Title Author Hits
1 สังเกตุสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำหมู่ที่ 9 Written by Super User 1458
2 ซ่อมแซมประตูจ่ายน้ำประปาของโรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 10 Written by Super User 1284
3 ลอยผ้าป่าทางเรือ ประจำปี 2560 Written by Super User 1473
4 แสดงความประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561 Written by Super User 630
5 Big Claening Day ประจำเดือน กันยายน 2560 Written by Super User 1499
6 โครงการคัดแยกขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560 Written by Super User 1513
7 ปลูกดาวเรืองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ Written by Super User 1465
8 กิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2560 Written by Super User 1498
9 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Super User 1233
10 กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 Written by Super User 1535
11 โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา ฯ (Way of Life) Written by Super User 1572
12 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดจากพัดไม้ไผ่ ประจำปี 2560 Written by Super User 1026
13 โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by Super User 198
14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุใชน 2560 (งานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์) Written by Super User 236
15 Big Claening Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 Written by Super User 1948
16 โครงการเข้าวัดทำบุญอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ Written by Super User 1141
17 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Written by Super User 305
18 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย Written by Super User 1746
19 กำจัดวัชพืชริมทางสาธารณะ Written by Super User 2203
20 Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2560 Written by Super User 1967
21 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ ประจำปี 2560 Written by Super User 2096
22 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 Written by Super User 257
23 Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 Written by Super User 1934
24 Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2560 Written by Super User 2127
25 รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2560 Written by Super User 2108
26 รณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ " การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ Written by Super User 1333
27 ประชุม อสม.ประจำเดือนเมษายน 2560 Written by Super User 2129
28 พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล Written by Super User 2088
29 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ในชุมชน Written by Super User 326
30 ประชุมขึ้นเพื่อ สรุป รายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก Written by Super User 239
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

บริการข้อมูลต่างๆ