คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”
Homeข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
# Title Author Hits
1 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Written by Super User 186
2 วันไอโอดีนแห่งชาติ 2561 Written by Super User 1086
3 ขอเชิญประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “หนูน้อยเสียงทอง” Written by Super User 543
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ Written by Super User 553
5 ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล. ) Written by Super User 355
6 ขอเชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรามัญ "งานประจำปีปิดทองชักรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก สุวณณสาโร" Written by Super User 297
7 ท่องเที่ยววิธีมอญ ย้อนวันวาน "ตลาดซาโม่น" ริมน้ำวัดอัมพวัน Written by Super User 463
8 ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560 Written by Super User 1313
9 ตารางกำหนดราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ตุลาคม 2560 Written by Super User 862
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการช่วยงานการเงินและบัญชีผลิตและพิมพ์เอกสารและงานที่ได้รับมอบหมาย Written by Super User 226
11 ตารางกำหนดราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน กันยายน 2560 Written by Super User 1252
12 กำหนดการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคาระห์เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 267
13 การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา และ ค่าขยะมูลฝอย Written by Super User 778
14 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บางขันหมาก Written by Super User 1516
15 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตของอบต.บางขันหมาก Written by Super User 303
16 ขอความร่วมมือ เฝ้าระวัง สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในพื้นที่โล่ง Written by Super User 185
17 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 Written by Super User 259
18 ตารางราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิล Written by Super User 1674
19 เชิญชวน "การแยกขยะ" องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก Written by Super User 1019
20 กำหนดการเวทีประชาคมประจำปี 2560 Written by Super User 1590
21 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 Written by Super User 231
22 เลื่อนกำหนดการประชาคม ประจำปี 2560 Written by Super User 1561
23 กำหนดเวทีประชาคม แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 Written by Super User 232
24 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป Written by Super User 1686
25 ขอเชิญชวนร่วมจุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล Written by Super User 1042
26 กำหนดการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 Written by Super User 303
27 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) พ.ศ.2559 Written by Super User 182
28 การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนและรับฟังปัญหาสถานการณ์ยาเสพติด Written by Super User 352
29 กำหนดการทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน อบต.บางขันหมาก Written by Super User 2255
30 ค่านิยมคนไทย 12 ประการ Written by Super User 2636
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

บริการข้อมูลต่างๆ