คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ข่าวสารการสอบราคา/ประกวดราคา/ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
# Title Author Hits
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาอาหารว่างประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 58
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเล่นละครลิงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 69
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Super User 92
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม 2561 Written by Super User 90
5 เปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 99
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตอบต.บางขันหมาก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 89
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561 Written by Super User 82
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 77
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มคลอลีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 86
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถแบคโฮ Written by Super User 124
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ลงวันที่ 18 ธ.ค.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Super User 72
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Super User 74
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.บางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 70
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 80
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Super User 74
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 63
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 71
18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 91
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) ลว.28 พ.ย.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Super User 86
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Super User 86
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาโครงการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือข้อบัญญัติ หนังสือกฎหมาย ระเบียบฯ Written by Super User 81
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 96
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 81
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล Written by Super User 86
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจอง Written by Super User 70
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 6

บริการข้อมูลต่างๆ