คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ภูมิปัญญาชาวไทยเชื้อสายมอญ

Display # 
# Title Author Hits
1 นายอำนาจ ครุฑบุญ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน Written by Super User 431
2 นายหวน สังข์พราหมณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย Written by Super User 465
3 นายสุชิน หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 397
4 นายสำรวย ทองชื่น ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน Written by Super User 328
5 นายจำปี ซื่อสัตย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 445
6 นายกรี เพ็ชรชัย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านศิลปกรรม Written by Super User 896
7 นางอำไพ หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม Written by Super User 804
8 นางสาคร ซื่อสัตย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 236
9 นางปัทมา ขำดี ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี Written by Super User 279
10 นางประไพ รามัญวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรกรรม Written by Super User 539
11 จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 327
12 พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี Written by Super User 593
13 พระครูสุทธิธรรมารักษ์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี Written by Super User 408
14 ภูมิปัญญาชาวไทยเชื้อสายมอญ Written by Super User 2406

บริการข้อมูลต่างๆ