คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ภูมิปัญญาชาวไทยเชื้อสายมอญ

Display # 
# Title Author Hits
1 นายอำนาจ ครุฑบุญ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน Written by Super User 185
2 นายหวน สังข์พราหมณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย Written by Super User 264
3 นายสุชิน หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 323
4 นายสำรวย ทองชื่น ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน Written by Super User 209
5 นายจำปี ซื่อสัตย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 257
6 นายกรี เพ็ชรชัย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านศิลปกรรม Written by Super User 725
7 นางอำไพ หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม Written by Super User 459
8 นางสาคร ซื่อสัตย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 140
9 นางปัทมา ขำดี ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี Written by Super User 197
10 นางประไพ รามัญวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรกรรม Written by Super User 479
11 จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 260
12 พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี Written by Super User 318
13 พระครูสุทธิธรรมารักษ์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี Written by Super User 251
14 ภูมิปัญญาชาวไทยเชื้อสายมอญ Written by Super User 1471

บริการข้อมูลต่างๆ