คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ภูมิปัญญาชาวไทยเชื้อสายมอญ

Display # 
# Title Author Hits
1 นายอำนาจ ครุฑบุญ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน Written by Super User 489
2 นายหวน สังข์พราหมณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย Written by Super User 531
3 นายสุชิน หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 440
4 นายสำรวย ทองชื่น ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน Written by Super User 355
5 นายจำปี ซื่อสัตย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 521
6 นายกรี เพ็ชรชัย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านศิลปกรรม Written by Super User 974
7 นางอำไพ หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม Written by Super User 879
8 นางสาคร ซื่อสัตย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 294
9 นางปัทมา ขำดี ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี Written by Super User 330
10 นางประไพ รามัญวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรกรรม Written by Super User 571
11 จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม Written by Super User 363
12 พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี Written by Super User 657
13 พระครูสุทธิธรรมารักษ์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี Written by Super User 459
14 ภูมิปัญญาชาวไทยเชื้อสายมอญ Written by Super User 2789

บริการข้อมูลต่างๆ