คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

รพ.สต.บางขันหมาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขันหมาก

  นายศักดิ์ชัย   พอกขุนทด

  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขันหมาก

  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

  บุคลากร  จำนวน 10 คน  ชาย 3 คน  หญิง 7 คน

  เบอร์โทรศัพท์ : 036-618370  เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการ 089-0840031

   Website/ E-mail/ Facebook : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการข้อมูลต่างๆ