คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขันหมาก

  นางสาวจีรวรรณ  ถึงเจริญ (ครูแดง)

  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

  ข้อมูลนักเรียน : ชาย 13 คน หญิง 10 คน รวม 23 คน

  เบอร์โทรศัพท์ : 091-8753304, 082-7235053 

บริการข้อมูลต่างๆ