คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม

  นางวิยะดา  อ่ำนาคิน  (ครูหมอ)

  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  ข้อมูลนักเรียน : ชาย 10 คน หญิง 11 คน รวม 21 คน

  เบอร์โทรศัพท์ : 081-3816266

 

บริการข้อมูลต่างๆ