คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสิงห์ทอง "บุญมีประชานุเคราะห์"

   นางเฉลียง  ปานพรหมมาศ  (ครูเหลียง)

  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  ข้อมูลนักเรียน : ชาย 4 คน หญิง 5 คน รวม 9 คน

  เบอร์โทรศัพท์ : 087-5686798

บริการข้อมูลต่างๆ