คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองแก้ว

  นางวราภรณ์  พ่วงวงษ์ (ครูนก)

  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  ข้อมูลนักเรียน : ชาย 12 คน หญิง 8 คน รวม 20 คน

  เบอร์โทรศัพท์ : 085-3820293

 

บริการข้อมูลต่างๆ