คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอัมพวัน

  นางชวนพิศ  นนทอาสา (ครูตุ๊กตา)

  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

  ข้อมูลนักเรียน : ชาย 8 คน หญิง 11 คน รวม 19 คน

  เบอร์โทรศัพท์ : 081-9487654

บริการข้อมูลต่างๆ