คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”
Homeเอกสารงบประมาณประจำปีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 แผนต่างๆข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.. 2558 ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558[ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558]1000 kB

บริการข้อมูลต่างๆ