คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ข้อบัญญัติอื่นๆ

Display # 
# Title Author Hits
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พุทธศักราช 2550 Written by 301
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยง ปล่อยสัตว์ Written by 235
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง บ่อดักไขมัน-ยุงลาย Written by 1273
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2550 Written by 259
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายและสะสมอาหาร Written by 258
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมอาคารและค่าธรรมเนียม Written by 1198
7 ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 )ประจำปี 2551 Written by 233
8 ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย Written by 1336
9 ข้อบัญญัติ เรื่อง ผังเมือง Written by 1988

บริการข้อมูลต่างๆ