คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันหมาก   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ครูและบุคลากรทางการศึกษา : จำนวน 8 คน (ชาย 7 คน/ หญิง 7 คน)

ข้อมูลนักเรียน : ระดับชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง / จำนวนนักเรียน  100 คน (ชาย 54 คน/ หญิง 46 คน)

เบอร์โทรศัพท์ 036-420964/ เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการ 084-3403384

Website/ E-mail/ Facebook : www.suplb1.net/school/watsingtong

บริการข้อมูลต่างๆ