คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

โรงเรียนวัดหนองแก้ว

สถานที่ตั้ง : 85 หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันหมาก   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ครูและบุคลากรทางการศึกษา : จำนวน 8 คน (ชาย 2 คน/ หญิง 6 คน)

ข้อมูลนักเรียน : ระดับชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง / จำนวนนักเรียน  72 คน (ชาย 33 คน/ หญิง 39 คน)

เบอร์โทรศัพท์ 089-9017493 / เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการ 089-8855581

Website/ E-mail/ Facebook : www.suplb1.net/school/watnongkeaw

บริการข้อมูลต่างๆ