คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันหมาก   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ครูและบุคลากรทางการศึกษา : จำนวน 15 คน (ชาย 2 คน/ หญิง 13 คน)

ข้อมูลนักเรียน : ระดับชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวนห้องเรียน 1 ห้อง / จำนวนนักเรียน  170 คน (ชาย 100 คน/ หญิง 70 คน)

เบอร์โทรศัพท์   -  / เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการ 089-9017506

E-mail/ Facebook : -

บริการข้อมูลต่างๆ