คำขวัญประจำตำบล
***วิสัยทัศน์การพัฒนา*** “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ” ***คำขวัญประจำตำบล***”อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ”

ไหว้พระ 7 วัด

วัดหนองแก้ว

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

วัดกลาง

วัดทองแท่งนิสยาราม

วัดสิงห์ทอง

More Articles...

บริการข้อมูลต่างๆ