กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และร่วมจัดบูธ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้ร่วม กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล และร่วมจัดบูธ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย   ณ ศูนย์การเรียนรู้ ๙ ตามรอยพ่อ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง