กิจกรรมาสาธารณประโยชน์

Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่อบต.บางขันหมากร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2561

Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่อบต.บางขันหมากร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2561

Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่อบต.บางขันหมากร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2561