งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เริ่มเดินขบวนแห่ประวัติศาสตร์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยเริ่มขบวนจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์  อ่านเพิ่มเติม “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561”