กิจกรรม “แปลงขยะปัน ปันบุญ”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม “แปลงขยะ ปันบุญ” โดยการรับบริจาค ขยะรีไซเคิล จาก ประชาชนชาวตำบลบางขันหมาก โดยรายได้จาการขายขยะรีไซลเคิล ทางกลุ่มได้จัดซื้อเทียนพรรษา เพื่อถวายให้วัดในเขตตำบลบางขันหมาก และ ได้นำเงินร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินปรับพื้นสนามกีฬาโรงเรียนวัดอัมพวัน 2 คันรถ