ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานบริการขับรถยนต์ ตรวจสภาพ บำรุงรักษาและรายงานความชำรุดบกพร่องของรถยนต์กองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างงานบริการขับรถยนต์ ตรวจสภาพ บำรุงรักษาและรายงานความชำรุดบกพร่องของรถยนต์กองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้