ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าดินเพื่อวางท่อเมนประปาแทนท่อเมนเก่าที่ชำรุด บริเวณหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส …