ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2565

เมื่อในวันที่ 22  มีนาคม  2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมผู้นำหมู่บ้านในตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2565 ณ ห้องประสุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก