ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่างโครงการฝึกซ้อมแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่างโครงการฝึกซ้อมแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่  นางกาหลง กรอบงาม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ