กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี” โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมี เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการกำลังพล อส.อำเภอเมืองลพบุรีที่ 1 กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างค่านิยมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากและชุมชน โดยร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ณ คลองโคกวัด หมู่ที่ 9

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างค่านิยมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากและชุมชน โดยร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ณ คลองโคกวัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง นำโดย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ วัดทองแท่งนิสยาราม ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ประจำปี 2563”

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบางขันหมาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ””