ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสารและทำปกสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการถ่ายเอกสารและทำปกสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย