ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาคา จ้างบริการทำความสะอาดภายนอก รอบบริเวณสำนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างบริการทำความสะอาดภายนอก รอบบริเวณสำนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้