ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กพ-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กพ-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย