ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถโดยสารแบบเช่าเหมารู้ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการรถโดยสารแบบเช่าเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย